Barking Up the Wrong Tree - אלוף (מיל) שלמה גזית

אימרה אנגלית זו מתייחסת לזה שטועה וממקד דגש ומאמץ ביעד הלא נכון, ממש כאותו כלב המחפש את טרפו מתחת לעץ הלא נכון.
ה"טרף" במקרה שלנו הוא איראן. זוג ה"כלבים" – ישראל והמימשל בוושינגטון – מרותקים לעץ הלא חשוב. שתיהן ממוקדות המאמץ למנוע, לדחות ולפקח על תוכנית הגרעין האיראנית, ואלו הטרף האיראני האמיתי ממוקם מזה זמן על עץ אחר. העץ האחר זו ידה של טהראן הנהנית מחופש לערער, בזה אחר זה, את המשטרים ואת המסגרות המדיניות הקיימות באיזור. הבעיה העיקרית שראוי היה להתמקד בה. זו חתירתה ופעולתה להקמתו ולביסוסו של מרחב  שיעי חדש וקיצוני. מרחב המאיים כבר היום על האיזור ועל העולם.
 
מי שעוקב אחר הנעשה נוכח לדעת כי טהראן איננה זקוקה לנשק הגרעיני על מנת לתמוך ולגבות את צעדיה המהפכניים.
אני נזהר מלקבוע כי פיתוח הנשק הגרעיני איננו אלא תרגיל איראני מתוכנן, תרגיל שנועד למשוך את ה"כלבים" לנבוח מתחת לעץ הלא נכון. מכל מקום - זו התוצאה. אל מול המדינות והמשטרים הקורסים ומתמוטטים באזורנו, מדינות ומשטרים עליהם משתלטת ה"מהפכה" השיעית-איראנית, עומדות וושינגטון וירושלים וממשיכות לעסוק במניעת תוכנית הגרעין, ולאחרונה, במקום להתלכד ולהתמודד אל מול האיום העיקרי, שני ה"כלבים" אף החלו נובחים זה על זה.
 
לפני כשלושה שבועות הופיע ראש ממשלת ישראל בנאומו הדרמטי בקונגרס הוושינגטוני. שתי תגובות באו מיד – נשיא ארה"ב פעל ופועל בתוך ארה"ב לגיבושה של חזית פוליטית נגדית, חזית שתמנע את תמיכתם של דעת הקהל היהודית ושל סנטורים דמוקרטים בראש ממשלת ישראל; ואלו טהראן הסתפקה בלעג לראש הממשלה וראתה עצמה חופשית להמשיך בפעילותה החתרנית.     
לפני כעשרה ימים נקראנו להצביע בקלפיות. מסע הבחירות כמעט ולא עסק בשאלות המדיניות-ביטחוניות. לא שמענו את קולה של  האופוזיציה, וכמעט ללא יוצא מן הכלל התייצבה זו והצהירה על הזדהותה עם מדיניות הביטחון של הממשלה. המסר ששמענו התייחס רק לאיום קיומי אחד – ומכאן תמיכה בממשלה המבקשת למנוע את הגרעין האיראני, גרעין שנועד להשמיד את ישראל.
 
אינני שש לראות איראן גרעינית, ובכל זאת-
א.    מסופקני אם יש בידי מישהו למנוע מטהראן את מימוש הפרויקט המסוכן. אף לא פעולה צבאית, אפילו תעלה יפה, תגרום לכל היותר לדחייה זמנית בקידום התוכנית;
ב.     העיסוק ב"עץ הגרעין" האיראני מביא את ישראל להתעלמות מן התהליך המסוכן של נידויה הבינלאומי של ישראל.
ג.      ואשר להתמודדות בתהליך זה, האמנם זו רק שאלה של הסברה טובה יותר?
ד.     על ישראל למצוא תשובה, ומהר, אשר תאפשר לנו לשרוד אפילו יקרסו המשטרים סביבנו. מה התשובה שאנו מציעים לאיום זה?
ה.    ולבסוף, מה מסכן את ישראל יותר – תוכנית הנשק הגרעיני של איראן או אבדן הידידות, השותפות והתמיכה האמריקאית?
 
התמקדנו ועודנו ממוקדים מתחת לעץ הלא נכון. עדיין אין זה מאוחר לפנות לעץ הנכון ולבקש שם מענה.
 
הפעילות שלנו
חדשות ועדכונים
הירשמו לניוזלטר שלנו: