אודות העמותה

העמותה הנה ארגון מומחים לביטחון לאומי, החברים בו בכירים לשעבר בצה"ל, בשב"כ במוסד ובמשטרה. המועצה מאגדת בתוכה כאלף חברים בעלי עבר ביטחוני ומדיני עשיר, הרואים את עיקר תפקידם בתמיכה בהסדר מדיני כמרכיב חיוני בביטחון הלאומי.

קבוצת המומחים לשלום ולביטחון נוסדה בשנת 1988 על ידי קבוצת קצינים בכירים במילואים בראשותו של האלוף אהרון יריב ז"ל.

 

מטרות העל

 
העמותה הגדירה מחדש את מטרות העל שלמען הגשמתן היא פועלת והן:
 
א. הבטחת קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי
היסוד להקמת מדינת ישראל הינו קיום בית לאומי עבור העם היהודי. לאור השינויים הדמוגרפים האזוריים ותהליכים אשר מתקיימים במדינה מאז מלחמת ששת הימים בשנת 1967, ברור לחלוטין שקיום מדינת ישראל כמדינה בה מתקיים רוב של העם היהודי מותנה ביכולת להגיע לגבולות קבע אשר יובילו להיפרדות מאוכלוסיה פלסטינית גדולה המצויה באיו"ש, ירושלים ועזה. 
 
ב. שמירה על צביונה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ושוויונית לכל אזרחיה ללא הבדל לאום או דת -
הדמוקרטיה והשיוויון הינם ערכים יסודיים בתפיסת העולם הליברלית-פרוגרסיבית שעל בסיסה יכולה להיכון מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, משוחררת מכבלי המשיחיות הלאומנית אשר מכרסמים ביסודות קיומה. דמוקרטיה ושוויון כערכים מובילים בתפיסת הביטחון הלאומי ינחו את המדינה בהתייחסות למיעוטים החיים בה, ביכולת לשלבם בצורה משמעותית בחברה הישראלית, בחיזוק הסולידריות החברתית ובהגברת ההזדהות הקולקטיבית עם המדינה. 
 
ג. קידום מעמדה האזורי והבין-לאומי של מדינת ישראל כמדינה שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה –
המצב התמידי בו ישראל מצויה בסטאטוס של עימות מתמשך עם גורמים שונים המצויים בתוך גבולותיה הזמניים או בסמוך אל גבולותיה בצפון ובדרום פוגע ביציבותה הפנימית ומערער את יכולתה להתמקד בתהליכים פנימיים נדרשים לצורך חיזוק החוסן הלאומי. להסדרי קבע הכוללים הסכמי שלום עם שכניה של ישראל היתרונות הבאים:
השלום עם הפלסטינים ירגיע את המתחים במעגל הקרוב של ישראל – פלסטין ויהודים – ערבים בתוך מדינת ישראל.
נורמליזציה עם העולם הערבי - במעגל השני, שלום ישראלי-פלסטיני, יפתח בפני ישראל את שעריהן של  מדינות ערב – מתוך אינטרסים אינהרנטיים להן פנימה – עד מצב של נורמליזציה מלאה ביחסים (היוזמה הערבית).
חזית אחת מול איומים משותפים - בכך יתאפשר לישראל לעמוד בחזית אחת עם מדינות ערב מול איומים משותפים כמו: אירן, איומי הטרור של הג'יהאד העולמי וכד'.
פיתוח כלכלי אזורי -  הפיתוח הכלכלי האזורי יהיה אחד מביטויי הנורמליזציה וישרת אינטרסים הדדיים, הן של ישראל והן של מדינות ערב, קודם כל במישורים כלכליים, אך גם במישורי אינטרסים המושפעים מכך, כמו, הפחתת ההקצנה הדתית, קידום תהליכי מודרניזציה, קידום תהליכי דמוקרטיזציה וכד'.
הסרת איומי הסנקציות על ישראל -  במצב החדש, ישראל תוכל להשתלב במשפחת העמים כמדינה שאיננה מאויימת עוד בסנקציות מפאת היותה מדינה כובשת או מדינת אפרטהייד.      
    
ד. קידום החוסן הלאומי של מדינת ישראל במכלול התחומים הרלוונטיים –
חשיבות חיזוק חוסנה הלאומי של ישראל נעדרת מן השיח הכללי לגבי תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. מרכיב הביטחון הנובע מכוחה הצבאי של המדינה הינו מרכזי וחשוב, אך הוא לבדו איננו מספיק. חשובים גם המרכיבים של חוסן חברתי, בטחון כלכלי, הלכידות הפנימית, סולידריות חברתית, ערכי השוויון וכד' – מרכיבים אלו, הנזנחים לעיתים עקב צוק העיתים הביטחוני, חשובים לעצמם כערכי יסוד ומהות בחברה מתוקנת. העדרם יסדוק ברבות הימים גם את הכוח הצבאי. חברה נעדרת חוסן חברתי, אשר אזרחיה נעדרים בטחון כלכלי ותחושת הלכידות שלהם חסרה וערכי השוויון בה פגומים – חברה כזאת גם תהיה חלשה מכדי לגייס כוחות פנימיים כדי להגן על עצמה מפני איומים צבאיים וביטחוניים.    
 
 
הפעילות שלנו
חדשות ועדכונים
הירשמו לניוזלטר שלנו: