כנס מהגרעין האיראני לגרעין הסכסוך הישראלי-פלסטיני: השיח האסטרטגי

 
 
מזה שנים רבות מדינת ישראל נעדרת אסטרטגיה גיאו-פוליטית לעיצוב יחסיה המדיניים-ביטחוניים עם הפלסטינים ויתר שכנותיה הערביות, בהקשר של השינויים האזוריים והגלובליים. לאור זאת, נדרש לגבש שיח אסטרטגי חלופי לזה הקיים. 
 
הכנס, בחסות משותפת של המועצה לשלום ולביטחון, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, מרכז דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים ומרכז "מולד" להתחדשות הדמוקרטיה, יעסוק במצבה האסטרטגי-קיומי של ישראל ובחשיבה האסטרטגית ההגמונית שלה. בכנס נדון בסוגיות שהוזכרו באופן ביקורתי, לא רק בהיבטים צבאיים אלא גם בהיבטים כלכליים, חברתיים ותרבותיים, המשפיעים על מעמדה וחוסנה האסטרטגי של ישראל. בכנס ייטלו חלק חוקרים בכירים מהאקדמיה בישראל ואישים מרכזיים בתחומי הביטחון, הכלכלה והחברה.
 
לוח הזמנים:
 
יום שני, 28 בדצמבר 2015
09:30-09:15 - ברכות ודברי פתיחה
יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' רענן ריין, סגן נשיא אוניברסיטת תל-אביב וראש מרכז דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים
ד"ר אסף שרון, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, עמותת מולד להתחדשות הדמוקרטיה בישראל
תא"ל מיל. גדי זהר, יו"ר המועצה לשלום ולביטחון
 
11:00-09:30 - מושב פתיחה: הרהורים על השיח האסטרטגי-קיומי של ישראל
יו"ר: ד"ר דימה (דימטרי) אדמסקי, בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • הדלות הבלתי נסבלת של הדיון
  פרופ' אורי בר-יוסף
  , בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה
 • תפיסת הביטחון הלאומי בעידן של שינויים
  ד"ר צ'ק פרייליך
  , עמית בכיר בביה"ס ע"ש קנדי בהרווארד, לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי
 
11:00-11:15 - הפסקה
 
 13:00-11:15- מושב ראשון: חברה, משטר וגרעין באיראן: בין אידיאולוגיה למעשה
יו"ר: גב' הלית בראל, המועצה לשלום ולביטחון, דוקטורנטית באוניברסיטת מרילנד
 • האופציה הגרעינית בעיני המשטר והציבור באיראן
  ד"ר רז צימט
  , המרכז ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב, "הפורום לחשיבה אזורית - מולד"
 • תקוות גדולות לצד חששות ישנים - הסכם הגרעין בעיני המשטר והציבור באיראן
  ד"ר ליאורה הנדלמן 
  - בעבור, המרכז ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב
 • JCPOA - הסכם הגרעין עם איראן: האורות והצללים
  תא"ל מיל. עוזי עילם
  , המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית וראש מפא"ת
 
14:00-13:00 - הפסקת צהריים
 
15:45-14:00 - מושב שני: ישראל והתמורות הגיאו-פוליטיות באזור – סכנות והזדמנויות
יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
 • השיעים נוכח האתגר הסלפי בטלטלה הערבית
  פרופ' מאיר ליטבק
  , המרכז ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב
 • אסלאם סוני קיצוני: יעדים, שיטות והשפעה
  ד"ר נמרוד הורביץ, "הפורום לחשיבה אזורית - מולד"
 • משבר העולם הערבי וישראל
  פרופ' שמעון שמיר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב
 
16:00-15:45 - הפסקה
 
17:45-16:00 - מושב שלישי: ישראל בזירה הבינלאומית – מדיניות חוץ מול מציאות בינלאומית משתנה
יו"ר: פרופ' גליה גולן, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • אובמה והמשא-ומתן הישראלי-פלסטיני: האם ניתן היה להשיג יותר?
  פרופ' איתן גלבוע
  , המרכז לתקשורת בינלאומית ומרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן
 • יחסי ישראל והאיחוד האירופי – תמונת מצב ותחזית להתפתחות עתידית 
  ד"ר אסתר לופטין, המרכז ללימודים אירופיים במרכז הבינתחומי הרצליה
 • יחסי החוץ הכלכליים של ישראל והסכסוך הישראלי-פלסטיני – המחיר הכלכלי של המדיניות
  מר דן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים
 
יום שלישי, 29 דצמבר 2015
 
11:15-09:30 - מושב רביעי: הסכסוך הישראלי-פלסטיני כאיום קיומי
יו"ר: תא"ל מיל. גדי זהר, המועצה לשלום ולביטחון
 • הסכסוך הישראלי-פלסטיני: סכסוך א-סימטרי ומאזן כוחות א-סימטרי
  פרופ' מוטי תמרקין
  , מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
 • הסוגיה הפלסטינית – על פרשת דרכים
  פרופ' מתי שטיינברג
  , המכון הישראלי לדמוקרטיה
 • הסכסוך הישראלי-פלסטיני: בין ניהול סכסוך לניהול "הסדר לא מושלם"
  סא"ל מיל. עומר צנעני, יועץ מדיני אסטרטגי, עמית מחקר במרכז תמי שטינמץ
 
11:30-11:15 - הפסקה
 
13:15-11:30 - מושב חמישי: גורמים פוליטיים וחברתיים המשפיעים על השיח האסטרטגי בישראל
יו"ר: פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 • השבר הפוליטי בין ימין לשמאל: שורשיו והשלכותיו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני
  פרופ' נסים מזרחי
  , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
 • התמקמות הציונות הדתית במרכז השיח הישראלי ובתהליך קבלת ההחלטות במדינה
  ד"ר שלמה פישר
  , בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • ההגמוניה של החשיבה הצבאית בעיצוב השיח האסטרטגי
  פרופ' גבי שפר
  , המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
14:15-13:15 - הפסקת צהריים
 
16:00-14:15 - מושב שישי: ישראל – חברה, כלכלה, מוסר וביטחון
יו"ר: פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
 • איום מבית
  פרופ' דן בן דוד
  , הפקולטה לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
 • איך מגויסת החברה למלחמה?
   פרופ' יגיל לוי
  , המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
 • "באין חזון ייפרע עם"? מוסר וחוסן לאומי
  ד"ר אוריאל אבולוף
  , החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב
                                                   
16:15-16:00 - הפסקה
 
17:45-16:15 - מושב סיכום: שיח אסטרטגי-קיומי אלטרנטיבי לישראל
יו"ר: ד"ר אסף שרון, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, עמותת מולד להתחדשות הדמוקרטיה בישראל
 • מר דן מרידור, חבר כנסת ושר לשעבר מטעם סיעות הליכוד והמרכז
 • אלוף מיל. יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר, עמית מחקר בכיר במרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן
 
 
 
 
הפעילות שלנו
חדשות ועדכונים
הירשמו לניוזלטר שלנו: