בחירות למוסדות העמותה 2017

לאחרונה הושלם הליך הבחירות למוסדות עמותת המומחים לשלום ולביטחון, שנערך בקרב למעלה מ-400 חברי וחברות הארגון לראשונה מאז שנת 2013. מדובר בהליך שהתפרס על פני מספר חודשים וכלל קריאה לחברי וחברות המועצה להציג את מועמדותם – או להמליץ על חבריהם – לתפקידים השונים ובהם יו"ר ההנהלה, חברי הועד המנהל וראש ועדת הביקורת. לאחר שהתקבלו מהחברים המועמדויות וההמלצות השונות, נמצא כי:
 
לתפקיד יו"ר הועד המנהל הוגשה מועמדות אחת של היו"ר המכהן, תא"ל (מיל') גדי זהר, ולפיכך לא התקיימו בחירות לתפקיד זה.
 
לתפקיד ראש ועדת הביקורת, הוגשה מועמדות אחת בלבד של רו"ח ברק ריינר, ולכן לא התקיימו בחירות גם לתפקיד זה.
 
לכהונת חברי הועד המנהל של המועצה הוצגה מועמדותם של 20 חברות וחברים ומאחר שעל פי תקנון העמותה, מונה הועד המנהל אחד עשר חברים וחברות, התקיימו בחירות לתפקיד זה.
 
החברות והחברים העבירו את מעטפות ההצבעה שלהם הן באמצעות הדואר והן באופן אישי למשרדי העמותה. עם השלמת פרק זה, התכנסה בתאריך 23/3/2017 ועדת הבחירות בראשותו של אלוף (במיל') נתי שרוני ויועמ"ש המועצה עו"ד אבי בכר ובפיקוח ראש ועדת הביקורת רו"ח ברק ריינר וקיימה הליך של ספירת הקולות.
 
לאחר שהושלמה ספירת הקולות ו-ועדת הבחירות בירכה על המוגמר, אלו שמות חברי הועד המנהל הנבחר:
 
1. הלית בראל, בכירה לשעבר במטה לביטחון לאומי                 
2. תא"ל (מיל') דב (פופי) צדקה           
3. תא"ל (מיל') גיורא רם פורמן           
4. סא"ל (מיל') עברי ורבין                 
5. פרופ'  יחיעם פריאור             
6. אל"מ (מיל') איתמר יער
7. אל"מ (מיל') גיטה גופר
8. תא"ל (מיל') ישראל בהרב
9. אל"מ (מיל') אלי גמזון
10. סא"ל (מיל') יואל מרשק
11. סא"ל (מיל') אליז שזר
 
בנוסף לכך, החליט יו"ר הועד המנהל, מתוקף הסמכות המוקנית לו, לצרף ארבעה חברים נוספים להרכב הועד, ואלה הם:
 
12. אל"מ (מיל') שלמה תירוש
13. עמיר מורן, בכיר לשעבר בשב"כ
14. ניצב (דימוס) עוזי רוזן
15. גונדר (דימוס) איל גובר
 
הרכב ועדת הביקורת של העמותה כפי שנקבע הינו:
רו"ח ברק ריינר - יו"ר
אל"מ (מיל') שמואל מוראד – חבר
 
תוצאות הבחירות והרכב המוסדות החדש בעמותה הוצגו במסגרת כינוס האסיפה הכללית שהתקיים בתל אביב ביום 28/3/17 וקיבלו את בירכתה.
 
 
חבר הועד המנהל היוצא, ומי שכיהן בעבר במשך שנים רבות כמנכ"ל המועצה, ניצב (גימ') תא"ל (מיל') שאול גבעולי, כתב על חזון העמותה ועל מקומה של העמותה בדיון הציבורי על הסוגיה של מדינת הלאום היהודי. לקריאת מכתבו של שאול, לחצו כאן.
 
 
תודה לכל מי שלקח חלק בהליך הבחירות ובהצלחה לנבחרים. תרומתכם חשובה ומוערכת!
 
   
צילום: עמית הובר
הפעילות שלנו
חדשות ועדכונים
הירשמו לניוזלטר שלנו: