הסכסוך הישראלי-פלסטיני - אלוף (דימ.) שלמה גזית

 
אדוני הנשיא הנבחר, איננו מכירים. אני ישראלי, אני חי בישראל, ומלווה באופן פעיל את הסכסוך שבינינו לפלסטינים, מזה למעלה משבעים שנים.
על אף עברי הצבאי-ביטחוני הממושך (ואולי, דווקא בשל כך) אני נמנה על ה"סמולנים" בישראל, אלה שמאמינים שיש רק פתרון אחד למאבק המתנהל בינינו, היהודים בישראל, לבין בני העם הפלסטיני, וזהו הסכם מדיני שיהיה מקובל על שני הצדדים. זה מאבק הנמשך כבר כמעט מאה שנים, מאבק שאיננו רואים עדיין את פתרונו.
שמחתי לשמוע כי בשבועות הספורים העומדים לרשותך עד כניסתך לבית הלבן, ביקשת להתעדכן גם בענייננו, ובצדק אמרת כי המצב הנוכחי הוא בלתי נסבל, וכי בכוונתך, בין שאר בעיות הפנים והחוץ שעל שולחנך, ללמוד, להתמקד ולפתור את הסכסוך מיסודו.
הרשה לי לבוא לעזרתך. ברצוני לעוץ לך עצה – תבורך התערבותך אך הנמך ציפיות. אין, ואני חוזר ואומר – אין סיכוי להגיע להסכמה כוללת אשר תביא ליישוב סכסוך זה מיסודו. כולנו מצטערים על כך, אולם זו המציאות, וחבל שיירשם ב- RECORD  האישי שלך ניסיון כושל נוסף. 
לא ארחיב בהסברים, צוות היועצים שלרשותך יוכל לעשות זאת ביסודיות ובמלוא הפרוט. אסתפק בהערה אחת – אפילו, בדרך נס, היית מעלה נוסחת-פלא של פתרון שתהא מקובלת על העומדים בראש המערכות בישראל ואצל הפלסטינים, אין די בכך. בכל מקרה יידרש זמן של הרבה שנים, הייתי אומר- לפחות שנות-דור, ליישום ולביצוע המוסכם. זו תקופת הזמן כאשר שני הצדדים יידרשו למאמץ ולהחלטות קשות בניסיון להתמודד ולפרק את המנסים לחבל בהסכם. זו תקופת זמן אשר תהיה ללא ספק מעבר לכהונתך כנשיא ומעבר למנהיגות הישראלית והפלסטינית.
יחד עם זאת אינני מציע להרים ידיים. בוא, למד ונסה להתערב, אך בגישה צנועה – בחר נושא אחד ממרכיבי הסכסוך, תגיע עליו להסכמה עם שני הצדדים, ותתחיל בדרך זו תהליך הדרגתי של הפשרת הקיפאון.
בטוחני כי חבר היועצים שלידך יוכלו להעלות הצעות לנושאים כאלה. ובכל זאת, רק על מנת להבהיר את כוונתי, אעלה כאן שניים –
א. בעיית הפליטים הפלשתינים, אלה הנופלים בקטגוריה של פליטי המלחמה ב- 1948. שום הסכם בילטראלי לא יוכל להתממש כל עוד קיימת 'פזורה' בלתי פתורה זו. אני מעלה מספר הצעות שתאפשרנה כרסום הבעיה-
  • הקמת קרן בינלאומית לפיצוי הפליטים, קרן שגם ישראל, כמובן, תהיה אחת התורמות הגדולות לה. קרן זו תציע לכל פליט פלסטיני המחפש פתרון לו ולמשפחתו, לקבל את המגיע לו ולהשתקם;
  • החלטה פוליטית, בינלאומית, אשר תבטל את המעמד החריג של אונררא, ותעביר הטיפול למערכת או"מ האחראית לכלל הפליטים בעולם, ולפי אותם כללים;
  • סיוע למדינות ערב המאכלסות היום את מחנות הפליטים להקים עיירות נורמליות אשר תקלוטנה ותשקמנה את הפליטים המבקשים.
 
ב. הר הבית. זה המוקד לבעיות ולעימותים סביב המקום הקדוש ביותר למאמיני שלוש הדתות המונותאיסטיות. זהו פצע פתוח החייב פתרון שיהיה מוסכם ומיושם.
אין לי ספק שאין לתת לאחת משלוש הדתות המונותאיסטיות שליטה בלעדית במקום.
דווקא בנושא רגיש זה תוכל אתה, כמי שעומד בראש המעצמה הגדולה בתבל, יחד עם המנגנונים הבינלאומיים, לכנס את המנהיגים של שלוש הדתות ולהגיע לפתרון שיהא מוסכם ומיושם.
ולסיכום, כבוד הנשיא, אנו עמי האזור משוועים להתערבותך ולעזרתך. אך הדרך להצלחתך היא ההליכה בקטנות ובהצנע לכת.
 
 
 19 בנובמבר 2016
 
הפעילות שלנו
חדשות ועדכונים
הירשמו לניוזלטר שלנו: